Welkom op de website van Groene Kring Neerpelt !

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. GK-leden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangen-verdediging. Gewest Neerpelt vertegenwoordigd de Noord-Limburgse leden met Neerpelt als centraal punt.

Kijk gerust even rond op de site. Vind je niet de informatie die je zoekt, of heb je een vraag voor ons? Aarzel dan niet om contact op te nemen via het contactformulier op de pagina contact.

PERSBERICHT 23/09/2022:

Wat met de landbouwers in Bosland?

Dit weekend vindt de jaarlijkse Boslandtrail plaats. Een grootschalige wandeltocht door het befaamde Bosland. Wat vele wandelaars misschien niet weten, is dat ze tijdens een van de lange tochten ook over landbouwgrond wandelen. Landbouwgrond, die binnen dit en een paar jaar hoogstwaarschijnlijk door Bosland opgeslorpt zal zijn.

Lokale jonge landbouwers van Groene Kring, de grootste organisatie van jonge land- en tuinbouwers maken zich grote zorgen. Terwijl meer dan 4.000 wandelaars vrijdag en zaterdag de terreinen van Bosland doorkruisen, ondernemen de lokale landbouwers actie. Een aantal passages van de trail lopen over landbouwgebied en ze vrezen dat ze die op termijn aan Bosland moeten afstaan voor het realiseren van natuurdoelstellingen.

Eerder dit jaar raakte bekend dat Bosland in aanmerking komt om erkend te worden als Nationaal Park. Groene Kring liet al weten niet akkoord te zijn met de manier waarop de oproep tot kandidatuurstelling tot stand kwam. Zonder zicht op een wetgevend kader en zonder betrokkenheid van de landbouwsector werd deze beslissing door het kabinet van Minister Demir genomen. De erkenning van Bosland als Nationaal Park zorgt voor heel wat bijkomende natuurdoelstellingen waardoor jonge landbouwers zullen moeten wijken. De sterke verwevenheid die Bosland als natuurkern met zijn lokale omgeving heeft, dreigt te verdwijnen. Het evenwicht wordt verstoord. Landbouw en natuur zijn nu nog met elkaar verbonden en Groene Kring hoopt die positieve wisselwerking verder te kunnen zetten want in een Nationaal Park wordt er geen ruimte gelaten voor landbouwactiviteiten. Lokale landbouwers steunen de Boslandtrail. Maar worden de landbouwers ook gesteund?

Een van de voorwaarden na de erkenning is dat het natuurgebied in kwestie binnen 20 jaar ten minste 10.000 ha groot moet zijn. Op dit moment omvat Bosland de openbare natuurgebieden van Lommel, Hechtel-Eksel, Pelt en Peer; goed voor 5.137 ha. Ontegensprekelijk zal er – bij een erkenning als Nationaal Park – omliggend landschap verdwijnen, niet enkel landbouwgrond. De impact op bestaande land- en tuinbouwactiviteiten is gegarandeerd, niet enkel ruimtelijk maar ook wat betreft teeltvrijheid, bemestingsbeperking, de vrijheid van bedrijfsontwikkeling en waardevermindering van de gronden. Landbouwers proberen hun bedrijfsvoering aan te passen aan de voortdurend veranderende regels maar zo’n ingrijpende veranderingen kosten tijd en middelen. Het is hoogtijd voor een duidelijk wettelijk kader en dialoog met de landbouwsector. Anders dreigt het beroep van landbouwer verloren te gaan. Alleen zo kunnen we een duurzame lokale voedselvoorziening in stand houden.

“De stiel van landbouwer wordt in ons land van generatie op generatie doorgegeven en met trots uitgeoefend. Ik zie dat er weinig jonge boeren nog durven beginnen omdat onze toekomst onzeker is.” aldus Marnik van Oijen.

Het aantal professionele landbouwers in Vlaanderen jonger dan 35 jaar ligt slechts op 5%[1] van het totaal. Dat percentage neemt jaar na jaar verder af. Het is noodzakelijk om jongeren aan te trekken voor de land- en tuinbouw, want slechts 13% van de bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar heeft een opvolger[2].

De oorlog in Oekraïne toont ons hoe afhankelijk we zijn van het buitenland voor import en export van gewassen. Net nu is het zo belangrijk om in te zetten op lokale landbouw om onze voedsel onafhankelijkheid te vergroten.

“Lokale landbouwers voelen zich voortdurend bedreigd door het stikstofdossier, MAP,  bebossing en andere erkenningen. Nu moeten we ook vrezen dat natuurpark Bosland onze grond afsnoept. We moeten weer trots zijn op onze lokale landbouwers want zij dragen elke dag bij aan een groene omgeving en aan het voedsel op je bord.” zo zegt Wout Schuurmans, voorzitter Groene Kring Neerpelt. “Daarom hangen we in alle Boslandgemeenten tijdens de Boslandtrail de bekende boerensjaaltjes uit. Ze zijn kenmerkend voor ons beroep, voor ons erfgoed en als consument kan je je steun betuigen door onze boerensjaal te dragen tijdens het weekend van de trail. Het is nog maar de vraag of de deelnemers van Boslandtrail nog ooit een landbouwlandschap te zien krijgen.”

[1] https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/landbouw-en-visserij/leeftijd-bedrijfshoofd-van-landbouwbedrijven

[2] Departement Landbouw en Visserij (2021) Landbouwrapport 2020 (LARA), Brussel.

Meer info krijg je bij voorzitter Groene Kring Pelt, Wout Schuurmans: 0472/62 53 45.

Nationale informatie vindt je op: www.groenekring.be.